93 812 45 85 | 626 17 96 20

Sistema

Què és i com es fa la neteja del filtre de partícules
Contacta amb nosaltres

Què és

A mesura que es fan quilòmetres, els vehicles van acumulant restes de diferents substàncies com oli, carbonissa o sutge en components bàsics per al seu funcionament.

És el cas del filtre de partícules, la obstrucció del qual influeix negativament en el rendiment del vehicle ja que es redueix la potència i augmenta el consum, la contaminació, el soroll i la possibilitat de patir averies.

Com evitar-ho

 

Disposem d’un pioner sistema per a netejar el filtre de partícules i catalitzadors de tot tipus de vehicles (cotxe, furgoneta, bus i camió).

Ens permet retornar-los als paràmetres de fàbrica i recuperar d’aquesta manera el rendiment del vehicle. El sistema també ofereix la possibilitat de netejar la vàlvula EGR dels vehicles, un sistema que recircula part dels gasos d’escapament per així reduir les emissions i que amb el pas dels quilòmetres s’embruta de carbonissa.

Els nostres serveis van dirigits especialment a tallers mecànics i professionals, però també a particulars.

Com funciona

El sistema es basa en una cabina de rentat, on es col·loca el filtre de partícules a netejar i es connecta al tub de l’aigua.

Es programa el panell de comandaments segons el tipus i mida del model en qüestió i, abans de fer la neteja, es medeix el grau de saturació i pas d’aire del filtre.

Una manguera d’aigua a pressió i alta temperatura impulsa fora del filtre les partícules de les diferents substàncies incrustades. Una vegada finalitzat el procés, es realitza un assecament amb aire calent i es torna a medir l’estat del filtre per garantir un acabat perfecte.

 

Avantatges

El sistema de neteja de filtre de partícules que utilitzem guanya la comparació amb la resta de sistemes de neteja que hi ha al mercat: tractament tèrmic, tractament amb ultrasons i additius químics.

El nostre sistema

  • Econòmic: una única màquina fa totes les fases de la neteja, rentat i assecat
  • Fàcil: sistema senzill de fer servir i totalment automatizat
  • Ràpid: procés que va dels 60 minuts al filtre de cotxe als 120 minuts al filtre de camió
  • Resultats verificables: ofereix un test de contrapressió abans i després del cicle de neteja i un rebut imprès amb els resultats de la neteja
  • Eficaç: eliminació total dels residus
  • Respecte al medi ambient: treballa en un circuit tancat que no allibera pols i males olors a l’aire

Altres sistemes

Tractament tèrmic, tractament amb ultrasons i additius químics
  • Més riscos: augmenta la possibilitat de fer malbé el filtre per les vibracions generades pels ultrasons i pel fet d’haver de tallar i soldar en el cas del tractament tèrmic
  • Menys eficàcia: en els filtres molt bruts i de gran tamany en el cas del tractament d’ultrasons i la no eliminació total dels residus en el sistema d’additius químics, els quals generen més residus que bloquegen encara més el filtre
  • Més cars: necessiten de 3 o 4 màquines i un elevat consum d’aigua en els ultrasons
  • Més lents: processos d’entre 8 i 24 hores