93 812 45 85 | 626 17 96 20

Filtre de partícules

Definició, funció i tipus de filtres
Contacta amb nosaltres

Definició

El filtre de partícules és un sistema de filtrat de les partícules nocives que emeten els motors de combustió dels vehicles.

Coneguts com a FAP (Filtre Anti Partícules) o DPF (en anglès, Diesel Particulate Filter), actualmemt l’incorporen tots els vehicles dièsel i la majoria dels fabicats posteriorment a l’any 2003.

Funció

 

Ajudar els motors dièsel a complir la normativa anti-contaminació per evitar l’emissió de metalls pesats i d’altres gasos com ara el diòxid de carboni, que està destruïnt la capa d’ozó.

El filtre de partícules permet cremar algunes partícules de sutge generades durant la fase de combustió, en les quals s’hi troben materials com sulfurs, hidrocarburs o materials més pesats. D’aquesta manera, es redueix el nivell de contaminació que s’expulsa per la vàlvula d’escapament i s’evita que acabin essent respirades pels pulmons humans.

Tipus de filtre de partícules

Filtre de partícules sense additiu

En la majoria de casos el filtre està situat a prop del motor, amb la qual cosa el curt recorregut dels gasos d’escapament entre el motor i el filtre fa que la temperatura dels gasos sigui suficientment alta per a la combustió de les partícules.

És el tipus més comú i la seva vida útil és la mateixa que el vehicle.

Filtre de partícules amb additiu

El filtre està més allunyat del motor de manera que cal afegir un additiu al gasoil per tal d’aconseguir la temperatura necessària per a incinerar les partícules.

L’utilitzen pocs fabricants i exigeix omplir el dipòsit d’addtiu cada 100.000 quilòmetres aproximadament.

 

Solucions

A dia d’avui, les solucions que ofereixen els tallers mecànics per solucionar l’obstrucció del filtre de partícules són:

Substituir

El filtre de partícules és un recanvi molt car a causa dels materials que el componen (paladi, ceràmica o platí). A banda, la substitució no és una solució definitiva ja que el nou filtre pot arribar a durar una tercera part del temps que ha durat el filtre original.

Anular

Es tracta de buidar el filtre i anular a la centraleta electrònica del motor tots els errors relacionats amb el FAP. Pot semblar una bona solució però el cert és que en el procés de buidat es modifica la línia d’escapament i pot arribar a contaminar més.

Netejar

És la solució ideal. Amb el pioner sistema que oferim retornem el filtre als paràmetres originals de fàbrica i recuperem el rendiment del vehicle.